Nástroje a metody řízení pro interní auditory

O kurzu:

Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky něm

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
02. 10. 2024 Praha 2 8 200 Kč
9 922 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Silvie Goliášová Ing. Silvie Goliášová
Silvie Goliášová je absolventkou studijního oboru Veřejná ekonomika a správa na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Po ukončení studia nastoupila na mateřskou katedru Veřejné ekonomiky jako odborná asistentka participující na výuce odborných předmětů a vedení diplomových a bakalářských prací. Specializovala se zejména na územní samosprávu, resp. postavení a fungování obcí v České republice. Od roku 2007 pracuje na Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna na pozici auditora. Provádí interní audity na útvarech Magistrátu města Brna a na Městské policii Brno, poskytuje metodickou a konzultační činnost subjektům na úrovni statutárního města Brna a věnuje se přednáškové činnosti. Jejími oblíbenými auditovanými problematikami jsou uveřejňování smluv v registru smluv a zadávání veřejných zakázek. Aktivně však přistupuje k novým tématům a výzvám, ať už na lokální či celorepublikové úrovni. Její snahou je být pro auditované útvary dobrým mentorem a současně dobrým posluchačem.
Ing. Eva Janoušková Ing. Eva Janoušková Kraj Vysočina Ředitelka Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu kraje Vysočina Eva pracuje na Krajském úřadě kraje Vysočina v Jihlavě od roku 2002. Na tomto úřadě zakládala útvar interního auditu a pět let ho vedla. V roce 2007 se stala jedním ze dvou zástupců ředitele krajského úřadu a zároveň ředitelkou sekce. Do sekce, kterou řídí, patří odbory zajišťující ekonomické a kontrolní procesy, procesy v oblasti ICT, odbor dopravy, odbor majetkový a odbor analýz a podpory řízení. Před tím, než zakotvila ve veřejné správě, zastávala různé pozice v oblasti účetnictví a ekonomiky a část svého profesního života působila jako pedagog. V současné době působí také jako předsedkyně Výboru pro audit v organizaci Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace. Eva působila v Radě ČIIA, byla předsedkyní kontrolní komise. Nyní vykonává funkci předsedkyně Komise pro primární systém dohledu v Sekci pro veřejnou správu ČIIA.
Ing. Blanka Štefanková Ing. Blanka Štefanková Moravskoslezský kraj Interní auditor Od roku 1992 pracuje Blanka ve veřejné správě především v ekonomických pozicích na různých úrovních řízení. Od roku 2008 svůj pracovní život zasvětila internímu auditu, působí jako interní auditor Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Věnuje se lektorské a publikační práci v oblasti ekonomického řízení územních samosprávných celků a jejich zřízených organizací, v oblasti vnitřního kontrolního systému, zejména interního auditu. Působí v Sekci pro veřejnou správu ČIIA.

Kategorie a štítky

Internetový marketing 168 Interní auditor 30 Řízení 188 Veřejná správa 15