Majetek z pohledu účetního a daňového

O kurzu:

Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při oceňování zásob a dlouhodobého hmotného majetku, jak evidovat a odpisovat majetek, účtovat zásoby. *
Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví:
• oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví,
• český účetní standard dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
• odpisy účetní,
• metoda komponentního odepisování versus rezervy na opravy hmotného majetku, zbytková hodnota – příklady,
• technické zhodnocení majetku – rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby a stavební úpravy nemovitého majetku, opravy kontra technické zhodnocení, technické zhodnocení dle vyhlášky 500
* 2002 Sb. oproti zákonu o daních z příjmů,
• opravy a udržování majetku,
• inventarizace majetku – lhůty, provádění, inventarizační soupisy, druhy inventur, povinnosti vyplývající ze zákona o UCT a vyhlášky 270
* 2010 Sb.
Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o daních z příjmů:
• novela 609
* 2020 Sb. zákona o daních z příjmů,
• oceňování majetku dle ZDP, rozdíly oproti účetnictví,
• zvýšení PC pro hmotný majetek a technické zhodnocení na 80 tis. Kč,
• zrušení kategorie nehmotného majetku,
• mimořádné odpisy pro 1. a 2 odpisovou skupinu,
• majetek vyloučený z odpisování,
• paušál na auto a vazba na DPH, příklady využití.
Pokyn D-59– výklad GFŘ zákona o daních z příjmů.
Tvorba daňových rezerv dle zákona o rezervách.
Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o DPH:
• změny u hmotného a nehmotného majetku,
• změny u pronájmu od 1. 1. 2021.
Informace GFŘ k výše uvedené problematice DPH včetně pohledu DPH na inventarizaci majetku.
Odpovědi na dotazy.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
13. 12. 2024 Praha 2 490 Kč
3 012 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: 1. VOX a.s.

Lektor: Ing. Dana Vankeová

Kategorie a štítky

Daně 106 DPH 198 Novely zákona 46 Právo 310 Seminář 196 Účetnictví 72