Kompetence auditora k přípravě interview, jeho vedení a zpracování záznamů

O kurzu:

Formou interaktivního semináře si účastníci prohloubí své znalosti voblasti získávání a hodnocení informací potřebných kprovedení auditu. Zkušený lektor jim předá podněty ze své práce, které jim pomohou spřípravou a vedením auditorských rozhovorů. Vrámci jednotlivých témat upozorní na silné a slabé stránky auditorského přístupu, doporučí jim te

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
27. 09. 2024 Praha 2 2 800 Kč
3 388 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Rodan Svoboda, CIA Ing. Rodan Svoboda, CIA
Konzultant, lektor, externí hodnotitel kvality interního auditu Rodan je kvalifikovaným a zkušeným senior konzultantem v poradenské společnosti Eurodan, s.r.o., kde využívá své dlouholeté auditorské a manažerské zkušenosti. Téměř dvacet let pracoval v elektrárenské společnosti ČEZ jak v ekonomických, tak auditorských pozicích. Podílel se na budování ČIIA, řadu let jako člen Rady, posléze jako jeho první výkonný ředitel. Několik let byl projektovým manažerem národní pobočky ISACA CRC a členem jeho řídicího výboru. Přes 3 roky byl členem Výboru pro audit v Kongresovém centru Praha, a.s. Kromě tuzemské praxe získával auditorské zkušenosti i v rámci několika zahraničních projektů, mj. se podílel na budování systému finanční kontroly a interního auditu ve státní správě Republiky Tádžikistán. V současnosti vede odborné týmy při zavádění auditu, jeho výkonu a hodnocení v řadě obchodních společností, regulovaných subjektů finančního sektoru a organizacích veřejné správy. Více než tři roky odpovídal za provádění interních auditů u Pojišťovny VZP, a. s., dvanáct let koordinoval poskytování služeb pro funkci compliance ve finanční skupině Citfin. V letech 2017-18 působil jako senior konzultant při analýzách a implementaci zpracování osobních údajů podle GDPR. Je lektorem a trenérem v oblasti interního auditu, risk managementu, compliance a Corporate Governance. Vykonává externího hodnotitele kvality interníh auditu. Rodan je certifikovaným interním auditorem CIA, certifikovaným auditorem vnitřní kontroly CICA, držitelem certifikace v ujišťování systému řízení rizik CRMA. Je členem Českého institutu interních auditorů, členem IIC ve Spojených státech a čestným členem polského institutu PIKW.

Kategorie a štítky

Vedení 89 Seminář 266