Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte od prenatálního věku do dospívání?

O kurzu:

Akreditace: MPSV
* A2021
* 0508-SP
* VP Základy práce s osobností dospívajících se zaměřením na vývojové etapy jejich života
Každé dítě prochází ve svém vývoji určitými krizovými obdobími. Která období lze považovat za krizová ve vývoji dítěte a dospívajícího? Jak reagovat na problémy dětí a dospívajících a jakou formou je pomoci řešit? Co je podstatné pro vývoj dítěte vjednotlivých vývojových fázích? Co především formuje dítě vjeho vývoji?Možnosti prevence a intervence ze st

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
04. 06. 2024 online 2 990 Kč
3 617 Kč s DPH
04. 06. 2024 Praha 3 490 Kč
4 222 Kč s DPH
29. 08. 2024 online 2 990 Kč
3 617 Kč s DPH
29. 08. 2024 Praha 3 490 Kč
4 222 Kč s DPH
03. 12. 2024 online 2 990 Kč
3 617 Kč s DPH
03. 12. 2024 Praha 3 490 Kč
4 222 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Aliaves Co., a.s.

Lektor: Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc. Významná česká psycholožka v oboru vývojové a sociální psychologie. Autorka řady odborných publikací nejen v souvislosti s raným vývojem dítěte, ale také se zaměřením na rodinné vztahy a vývoj dítěte v nich. Hostující profesorka na univerzitě v Toulouse členka České a moravské psychologické společnosti předsedkyně rady Nadace profesora Matějčka, členka vědeckých výborů vČR i vzahraničí, psycholožka sdlouholetou vlastní praxí.

Kategorie a štítky

Prevence rizik 12