Jak postupovat při kontrole u příjemce dotací

O kurzu:

Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. OBSAH SEMINÁŘE Příprava na kontrolu:
co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby statutární o

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
22. 10. 2024 Praha 2 3 300 Kč
3 993 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Miroslava Pýchová Ing. Miroslava Pýchová
Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a specializačního studia na právnické fakultě University Karlovy. Praxe mj. 17 let na Ministerstvu financí v kontrolním odboru, kontrolovala hospodaření státních orgánů a příjemců dotací, řídila kontrolní skupiny a působila jako metodik pro kontrolní činnost. Nyní vykonává poradenskou a lektorskou činnost, spolupracuje s orgány veřejné správy jako členka týmu interních auditorů, účastní se kontrol jako přizvaná osoba, zpracovává odborná stanoviska. Účastnila se meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona č. 255
* 2012 Sb., o kontrole, autorka expertního posudku na vyžádání Poslanecké sněmovny k tomuto zákonu. V letech 2014-2020 byla konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů, mj. rozpočtových pravidel.

Kategorie a štítky

Právo 282 Pro obchodníky 44 Seminář 266