Inventarizace v souladu s vyhláškou č. 270 - 2010 Sb., o inventarizaci

O kurzu:

Objasnit inventarizaci jako součást vnitřního kontrolního systému. OBSAH SEMINÁŘE
Podstata inventarizace. Právní normy a související právní předpisy. Definice pojmů, plán inventarizace, povinnosti UIK,DIK. Průběh inventarizací jednotlivých složek aktiv a pasiv. Závěrečná inventarizační zpráva. Příklady z nálezů kontrol. Dotazy.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
22. 11. 2024 Praha 2 3 300 Kč
3 993 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Miluše Korbelová Ing. Miluše Korbelová Státní zdravotní ústav Praha, p.o. Po absolvování VŠE působila za různých pozicích v ekonomické oblasti, účetnictví a daních jako vědeckovýzkumný pracovník, lektor, učitel. Od roku 1992 pracuje pro veřejný sektor, později jako auditor a daňový poradce. Je členem VSVS při ČIIA, je držitelem osvědčení interní auditor ve veřejné správě
* senior. Je autorkou příspěvků do odborných a vědeckých časopisů, lektoruje.

Kategorie a štítky

Právo 260 Seminář 269