Intercultural communication without borders - Navigating diversity: Intercultural communication mastery

O kurzu:

Do you want to navigate the intricacies of intercultural communication seamlessly? Welcome to Intercultural Communication Beyond Borders, where we break down barriers and build bridges across cultures. In today s globalized world, understanding cultural nuances is paramount for effective communication and collaboration. Join us on a journey to ex

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
10. 06. 2024 Praha 1 7 990 Kč
9 667 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Top Vision