Integrovaný systém managementu - modul II - Interní auditor IMS

O kurzu:

Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jejich vzájemnýchvazbách, a to od základního kurzu až po úroveň poradce integrovaného sys-tému řízení.Komu je školení určeno* pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora integrovaného systému řízení* všem, kteří se podílí na zavádění a udržování integrovaného systému řízení a chtějí si prohloubit či rozšířit své znalosti* pracovníkům poradenských organizací, kteří provádějí interní audity v rámci své poradenské činnosti* požadované znalosti: rozsah Modulu I.Obsah školení* shrnutí obsahu školení Modul I.* význam interních auditů a postavení interního auditora v systému řízení organizace* požadavky normy ISO 19011* příprava, plánování, vedení a dokumentace auditu* kvalifikace interních auditorů* základy psychologie pro auditora, komunikace při auditu* zákaznický audit* simulace interního auditu a zpracování záznamuCo Vám školení přinese =gt Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interníhoauditora integrovaného systému managementu v organizaci. Praktickouformou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásada-mi chování při auditu. Dozvíte se, jaké jsou nejčastější chyby a nedostatkyzavedených systémů.Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vysta-veno osvědčení interního auditora IMS [platnost 3 roky od data vystavení].

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
19. 08. 2024 Praha 4 7 900 Kč
9 559 Kč s DPH
10. 09. 2024 Praha 4 7 900 Kč
9 559 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: TÜV SÜD Czech s.r.o.