FKSP po zrušení vyhlášky

O kurzu:

Upozornit na změny v oblasti FKSP v souvislosti s legislativními změnami od 1. 1. 2024. OBSAH SEMINÁŘE 1 Legislativní rámec
zákon č. 250
* 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 218
* 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 586
* 1992 Sb., o daních z příjmů.
2 Základní pravidla pro hospodaření s prostře

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
21. 10. 2024 Praha 2 3 300 Kč
3 993 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Petr Sikora Ing. Petr Sikora
Absolvent Vysoké školy ekonomické vPraze obor finance a úvěr. Od roku 1991 se zabývá kontrolní činností, nejprve daňovou kontrolou a od roku 2002 kontrolou finanční. Do roku 2017 byl zaměstnán na pozici vedoucího oddělení kontroly magistrátu statutárního města, V současné době se finanční kontrole věnuje na základě živnostenského oprávnění. Kromě veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční podpory sezabývá také vnitřní kontrolou příspěvkových organizací a hospodařením příspěvkových organizací.

Kategorie a štítky

DPH 170 Seminář 269