Finanční kontrola ve veřejné správě – aktuální i připravované změny legislativy

O kurzu:

Akreditace: MV
* AK
* PV-377
* 2023 Finanční kontrola ve veřejné správě webinář Zákon o finanční kontrole upravuje základní principy, standardy a cíle systému řízení a kontroly veřejných financí, které mají dopomáhat kochraně veřejných prostředků. Na orgány veřejné správy jsou kladeny vysoké nároky na důkladné porozumění smyslu a účelu tohoto zákona. Účastníci budou postupně seznámeni sproblematikou, kterou zákon vymezuje, a vrelevantních částech budou probrány praktické příklady im

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
21. 05. 2024 online 5 990 Kč
7 247 Kč s DPH
21. 05. 2024 VALTICE - adresa bude upřesněn 9 980 Kč
12 075 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Aliaves Co., a.s.

Lektor: Ing. Valdemar Adamiš Lektor působí na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení. Od roku 2008, kdy na Ministerstvu financí začínal na odboru Národní fond, se věnuje problematice strukturálních fondů vČeské republice. Nyní má vgesci, kromě metodiky výkonu kontroly orgány zapojenými do řízení EU fondů, zejména oblast řídicí kontroly dle zákona o finanční kontrole, otevřená data Ministerstva financí, řízení rizik veřejné správy a jmenovitě Ministerstva financí. Konečně pak i metodické pokyny, které upravují oblast naplňování principů 3E. Ze zahraničních zkušeností lze zmínit studium Public procurement excellence programu financovaného Evropskou komisí.

Kategorie a štítky

Aktuální 118 Řízení 192 Veřejná správa 12 Webinář 77