Fakturace, daňové a účetní doklady v roce 2024

O kurzu:

Po absolvování semináře budete vědět, jak mají správně vypadat doklady dle dotčených zákonů platných v ČR. *
Občanský zákoník a jeho dopad do náležitostí dokladů, splatnost dokladů.
Zákon o ochraně spotřebitele a živnostenský zákon – náležitosti dokladů dle těchto zákonů.
Zákon o účetnictví:
• povinné náležitosti účetních dokladů,
• srozumitelnost účetních dokladů a opravy účetních dokladů v návaznosti na legislativu v rámci zákona o DPH,
• přepočet dokladů na českou měnu, účtování kurzových rozdílů,
• povinná archivace dle zákona o účetnictví,
• návaznost na daňovou uznatelnost dokladů dle zákona o daních z příjmů – daňové a nedaňové náklady,
• České účetní standardy k výše uvedené problematice.
Zákon o DPH:
• vystavování daňových dokladů, zjednodušené daňové doklady,
• povinné náležitosti daňových dokladů – rozpoznání daňového dokladu dle náležitostí a nikoliv názvu,
• proč není správně vystavená zálohová faktura daňovým dokladem,
• fakturace v rámci přenesení daňové povinnosti, povinné náležitosti těchto dokladů,
• podmínky věrohodnosti původu, neměnnosti a čitelnosti daňových dokladů oproti podmínkám v zákoně o účetnictví,
• elektronicky vystavované faktury a jejich výhody QR kód,
• archivace dokladů dle zákona o DPH,
• základ daně a vedlejší výdaje,
• výpočet daně,
• zaokrouhlování u daňových dokladů,
• opravy dokladů opravné daňové doklady, lhůty pro provedení oprav,
• podmínky uplatnění nároku na odpočet,
• problematika přenosu daňové povinnosti.
Odpovědi na dotazy.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
04. 06. 2024 online 2 690 Kč
3 254 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: 1. VOX a.s.

Lektor: Ing. Dana Vankeová

Kategorie a štítky

Daně 106 DPH 207 Občanský zákoník 12 Právo 319 Seminář 221 Účetnictví 67 Vedení 88