Etika jako součást firemní kultury

O kurzu:

Představit význam etiky pro vytváření firemní kultury a na interaktivních příkladech ukázat, jak s etickými tématy vpraxi pracovat. OBSAH SEMINÁŘE
Pojem etiky z pohledu současných organizací – co je správné a proč je důležité o to usilovat. Co víme o etickém jednání v organizacích. Etika a psychologie – proč víme, co je správné, ale nej

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
02. 11. 2024 Praha 2 2 450 Kč
2 964 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: PhDr. Radim Bureš PhDr. Radim Bureš Ernst + Young, s.r.o. Radim Bureš od poloviny 90.tých let působil na Ministerstvu vnitra jako zástupce ředitelky odboru prevence kriminality. Zabýval se kriminologií, zejména prevencí korupce a prevence násilí ve sportu, v této oblasti se také se podílel na přípravě vládních koncepcí. V letech 2004 až 2008 byl prezidentem Výboru Rady Evropy proti diváckému násilí ve sportu. Mezi roky 2008 až 2015 působil v Transparency International Česká republika, od března 2013 pak jako její programový ředitel. V letech 2014 – 2015 byl členem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Věnoval se zejména fungování a profesionalizaci státní správy, protikorupčnímu vzdělávání, prevenci, odhalování podvodů a korupce u evropských fondů. V letech 2016 a 2017 byl náměstkem pro řízení úseku odborných aktivit Probační a mediační služby ČR. Od ledna 2018 působí v týmu forenzních služeb a podpory integrity EY, zaměřuje se na veřejný sektor. Zabývá se otázkami prevence korupce, compliance, ochranou oznamovatelů protiprávního jednání a posilování firemní kultury a integrity.

Kategorie a štítky

Právo 260 Seminář 269