DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi aktuálně a pro rok 2025

O kurzu:

Na semináři získáte aktuální a hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. *
Obchodování se zbožím mezi členskými státy:
• pořízení zboží z jiného členského státu § 16,
– definice,
– stanovení místa plnění,
-povinnost přiznat daň,
– nárok na odpočet daně, daňové doklady, uvádění v KH,
• dodání zboží do jiného členského státu,
– povinnost přiznat plnění § 22,
– daňový doklad,
– osvobození od daně § 64 – DIČ, uvedení v SH, prokazování přepravy zboží, nařízení Rady 282
* 2011,
• třístranný obchod § 17 – podmínky, daňové doklady, uvádění v SH,
• řetězové obchody § 7 – osvobozené dodání zboží,
• uplatnění DPH u konsignačních skladů § 18.
Poskytování služby mezi členskými státy:
– základní pravidlo pro stanovení místa plnění,
– přepravní služby,
– služba vztahující se k nemovité věci poskytnutá v jiném členském státě,
– uvádění v daňovém přiznání a v souhrnném hlášení.
Dovoz a vývoz zboží:
• dovoz zboží –
– povinnost přiznat daň,
– stanovení základu daně,
– nárok na odpočet daně,
– daňové doklady,
– uvádění v daňovém přiznání,
– osvobození od daně při dovozu zboží,
• vývoz zboží –
– uskutečnění vývozu zboží,
– daňové doklady,
– prokazování vývozu zboží, rozhodnutí CÚ o vývozu zboží, jiné důkazní prostředky,
– uvádění v daňovém přiznání.
Evidence přeshraničních plateb.
Odpovědi na dotazy.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
14. 11. 2024 Praha 2 790 Kč
3 375 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: 1. VOX a.s.

Lektor: Ing. Zdeněk Kuneš

Kategorie a štítky

Aktuální 117 Daně 106 DPH 207 Řízení 188 Seminář 221 Vedení 88