Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi

O kurzu:

Akreditace: MPSV
* A2021
* 0509-SP
* VP akreditováno pod názvem: Domácí násilí odborným pohledem psychologa -základní poznatky z praxe s důrazem na diferenciaci přístupů MV
* AK
* PV-92
* 2022 Cíl semináře Seminář je určen sociálním pracovníkům, právníkům, psychologům a dalším profesím, které přicházejí do kontaktu s případy domácího násilí. Seznamuje s domácím násilím z pohledu psychologa. Více než 40 let výzkumů přineslo zásadní novinky. Jde především o princip diferenciace, tedy rozlišová

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
07. 08. 2024 online 2 990 Kč
3 617 Kč s DPH
07. 08. 2024 Praha 3 490 Kč
4 222 Kč s DPH
18. 09. 2024 online 2 990 Kč
3 617 Kč s DPH
18. 09. 2024 Praha 3 490 Kč
4 222 Kč s DPH
20. 11. 2024 online 2 990 Kč
3 617 Kč s DPH
20. 11. 2024 Praha 3 490 Kč
4 222 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Aliaves Co., a.s.

Lektor: doc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc. Forenzní psycholožka, soudní znalkyně, akademická pracovnice. Přednáší soudní psychologii na Právnické fakultě vPraze, je lektorkou Justiční akademie, členkou představenstva Bílého kruhu bezpečí a poradkyní pro oběti trestných činů a domácího násilí. Podílela se na přípravě zákona č. 135
* 2006 Sb. na ochranu před domácím násilím a zákona č. 45
* 2013 Sb. o obětech trestných činů. Je autorkou řady odborných publikací a knih. Vroce 2020 vydala knihu Domácí násilí. Nebezpečné rodinné vztahy ve 21. století.

Kategorie a štítky

Aktuální 88 Pracovní právo 15 Právo 260 Seminář 269