Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba – aktuálně pro rok 2024 - teorie je základ, ale praxe je přínos

O kurzu:

Po absolvování semináře budete znát správný postup při pořizování a oceňování zásob a dlouhodobého hmotného majetku, jak evidovat a odpisovat takový majetek, účtovat zásoby, výrobu a budete znát i problematiku ocenění a účtování nedokončené výroby. Neméně je důležité i skladové hospodářství. *
• výklad aktuálních předpisů,
• vymezení odpisovatele,
• způsoby pořízení dlouhodobého majetku,
• zařazení, vyřazení, převody uvnitř účetní jednotky,
• technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce,
• dopady do výsledku hospodaření,
• zařazování a vyřazování majetku,
• účtování pořízení zásob – způsob A nebo B,
• naskladnění, převody mezi sklady,
• vyskladnění,
• prodej zásob,
• inventarizační rozdíly,
• ocenění a účtování nedokončené výroby,
• přirozené úbytky zásob,
• likvidace nespotřebovaných zásob,
• nejčastěji se objevující chyby a jejich řešení,
• vnitropodnikové směrnice.
Odpovědi na dotazy.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
29. 05. 2024 Praha 2 990 Kč
3 617 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: 1. VOX a.s.

Lektor: Hana Kovalíková

Kategorie a štítky

Aktuální 117 Právo 319 Řízení 188 Seminář 221 Teorie 22