ČSN 01 6910: Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory a další zásady pro psaní úředních dokumentů

O kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je seznámit cílovou skupinu s aktuálními trendy v oblasti úřední a obchodní korespondence a se změnami, které přinesla revidovaná norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory v roce 2014. Současná doba klade signifikantní důraz na písemnou podobu předávání informací a s tím spojené přesné,

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
26. 09. 2024 Brno 2 290 Kč
2 290 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

Lektor: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
* Vystudovala český a anglický jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během doktorského studia se zabývala češtinou, především morfologií českého jazyka a písemným projevem v každodenní praxi. V současnosti se věnuje korekturám textů a vede semináře zaměřené na písemný projev pro různé cílové skupiny.

Kategorie a štítky

ČSN 01 6910 4 Aktuální 105 Pro obchodníky 49