Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny nejen pro rok 2024

O kurzu:

Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich daňových dopadů, jakož i dalších souvisejících povinností zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty nejen do členských států EU.
Současně se seznámíte se změnami pro rok 2024 a plánovanými změnami pro rok 2025, pokud budou v době konání kurzu známé, s judikáty, stanovisky Asociace pro kolektivní vyjednávání i výsledky koordinačních výborů *
• nárok na úhradu cestovních náhrad v pracovně právním vztahu jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance,
• nárok
* možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, zaměstnanci pronajatí v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly,
• rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů,
• sankce pro zaměstnavatele za neposkytnutí cestovních náhrad, promlčení nároku zaměstnance na cestovní náhrady,
• místo výkonu práce a pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad,
• tuzemské cestovní náhrady pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn,
• specifické režimy cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí, judikatura,
• cestovní náhrady versus stravné
• zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady,
• daňový režim při vysílání pracovníků na zahraniční pracovní cesty,
• další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou sociální zabezpečení, formulář A1, notifikační povinnosti, minimální odměna a zaručená mzda atd.,
• pravidla při vysílání do EU směrnice EP a Rady č. 96
* 71 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb po novelizaci směrnicí EP a Rady č. 2018
* 957, Směrnice EP a Rady EU 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy,
• místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele,
• paušalizace cestovních náhrad,
• vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách,
• příklady daňových a pojistných dopadů na zahraniční pracovní cestu zdaňování cestovních náhrad v zahraničí v návaznosti na pravidla zdanění podle smluv o zamezení dvojího zdanění a koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení a bilaterální smlouvy.
Odpovědi na dotazy.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
23. 08. 2024 Praha 2 590 Kč
3 133 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: 1. VOX a.s.

Lektor: Mgr. Magdaléna Vyškovská

Kategorie a štítky

Aktuální 105 Cestovní náhrady 16 Daně 106 DPH 198 Microsoft 365 182 Microsoft Office 188 MS Project 128 MS Visio 130 Mzdy 26 Právo 310 Řízení 182 Školení řidičů 11 Vyjednávání 18