Cestovní náhrady aktuálně a pro rok 2025

O kurzu:

Po semináři budete komplexně znát možnosti poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2025. Bude rozebrána jak aplikace náhrad cestovních výdajů u osob s příjmy ze závislé činnosti, tak u podnikajících fyzických osob. V průběhu semináře lektor zdůrazní aktuální novinky a výklady v oblasti cestovních náhrad včetně ilustrace na příkladech.
Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. Bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. Konkrétní dotazy účastníků k dané problematice budou zodpovídány v průběhu semináře. *
• obecné vymezení problematiky cestovních náhrad poskytovaných zaměstnancům kde zjistit aktuální sazby náhrad, jak postupovat v případě změny sazby, pravidelné pracoviště, místo výkonu práce, zásady, které je nutné před vysláním na pracovní cestu dodržet, postup u státních organizací a u ostatních zaměstnavatelů,
• poskytované náhrady cestovních výdajů ve vazbě na zákon o daních z příjmů a pojistné zákony pohled zaměstnance i zaměstnavatele,
• jízdné a náhrady jízdních výdajů na pracovních cestách sazby, dokládání spotřeby při použití vlastního automobilu, silniční daň, praktické výpočty, jízdné v případě návštěvy rodinného příslušníka,
• stravné při tuzemských a zahraničních pracovních cestách sazby a jejich stanovení, aplikace kursů vč. souvisejícího účtování, pravidla pro snížení
* krácení stravného, postup při zajištění bezplatného stravování, kapesné, stravné při přerušení pracovní cesty,
• další možnosti cestovních náhrad náhrada za ubytování a nutných vedlejších výdajů, náhrady při dočasném přidělení, přeložení a přijetí zaměstnance do zaměstnání, práce v zahraničí,
• speciální postupy při poskytování cestovních náhrad přerušení pracovní cesty, paušalizace náhrad a jiné,
• aplikace cestovních náhrad u podnikající fyzické osoby,
• vazba vyplácení cestovních náhrad na daň silniční a základní pravidla při její aplikaci.
Odpovědi na dotazy.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
11. 12. 2024 Praha 2 590 Kč
3 133 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: 1. VOX a.s.

Lektor: RNDr. Ivan Brychta

Kategorie a štítky

Aktuální 118 Cestovní náhrady 18 Daně 101 DPH 204 Microsoft 365 193 Microsoft Office 199 MS Project 134 MS Visio 136 Seminář 204