Auditování agendy pokladen

O kurzu:

Seznámení s procesem auditu pokladní agendy. OBSAH SEMINÁŘE
Seznámení s obecně právními předpisy pro zahájení auditu. Seznámení s požadavky na vnitřní předpisy organizace. Seznámení s procesem auditu a standardy auditu. Seznámení s požadavky na GDPR při získávání osobních údajů. Ceniny a hotovost. Limity. Pojištění. Hmotná odpově

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
11. 12. 2024 Praha 2 3 300 Kč
3 993 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Květa Balgová Ing. Květa Balgová Město Cheb Absolventka ekonomických fakult Západočeské univerzity v Plzni a České zemědělské univerzity v Praze je v současné době vedoucí interního auditu města a pověřenkyní pro ochranu osobních údajů. Má praxi se správou daní, cel a poplatků a s kontrolou spotřebních daní ve státní správě, s řízením ekonomických procesů a investic v příspěvkové organizaci, s výkonem veřejnosprávních kontrol a auditů. Vykonávala funkci revizora nadačního fondu na podporu kulturních a historických památek a revizora nadace zaměřené na vzdělávání. Je držitelkou vysokoškolského certifikátu řízení lidí v organizaci zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu a při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžních plnění.

Kategorie a štítky

GDRP 7 Právo 260 Seminář 269