Audit zajištění obecné údržby, provozu a správy budov

O kurzu:

Prakticky ukázat obsah a průběh auditu zajištění obecné údržby, provozu a správy budov se zaměřením na identifikaci a řízení rizik a optimalizaci procesů v organizaci. OBSAH SEMINÁŘE
Shrnutí přehledu znalostí a požadavků z právních předpisů ČR. Vymezení předmětu a cíle interního auditu v kontextu rizik spojených s údržbou, provozem a správou

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
15. 10. 2024 Praha 2 3 900 Kč
4 719 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Jan Liška Ing. Jan Liška Povodí Vltavy, státní podnik Absolvent oboru Komerční elektrotechnika na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni. Auditní činnost vykonává od roku 2007. Působil jako auditor systému jakosti v elektrotechnické výrobě. Od roku 2009 se aktivně věnuje výkonu interních auditů ve veřejné správě a výkonu auditů prostředků ze Strukturálních fondů. Je zastupitelem MČ Praha 14 a má praxi ze správy veřejného i soukromého majetku. V současné době působí jako samostatný interní auditor v Povodí Vltavy, státní podnik.

Kategorie a štítky

Internetový marketing 209 Interní auditor 61 Právo 282 Řízení 157 Seminář 266