Audit opatření proti podvodům

O kurzu:

Seznámit účastníky s procesem auditu protipodvodných opatření v organizaci, včetně způsobu hodnocení výstupů auditu. OBSAH SEMINÁŘE V průběhu semináře se budeme zabývat auditem, který by měl zodpovědět na otázky auditu např.:
Existuje v organizaci strong tone at the top ? Má organizace strategii
* plán boje proti podvodům? Je tento plán

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
17. 10. 2024 Praha 2 3 100 Kč
3 751 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Jitka Procházková, CIA Ing. Jitka Procházková, CIA
v současné době auditorka zaměstnaná u European Innovation Council and SMEs Executive Agency EISMEA. Dříve národní expertka u Evropské komise
* DG REGIO
* vyslaná Ministerstvem financí ČR na pozici auditora. U Ministerstva financí pracovala před vysláním 5 let na pozici vedoucí oddělení auditu.

Kategorie a štítky

Seminář 266