Audit kamerových systémů CCTV

O kurzu:

Cílem semináře je seznámení účastníků s hlavními kroky při auditu nastavení kamerového systému CCTV. Účastníci získají praktické tipy, jak postupovat při auditu CCTV. Seznámí se požadavky GDPR na nastavení a provoz kamer, včetně nároků kladených na zabezpečení a dokumentaci CCTV. Účastníci se také dozví, jak nastavit procesy pro výměnu nebo poříz

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
03. 09. 2024 Praha 2 2 250 Kč
2 722 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Mgr. Stanislav Klika, CIA, CRMA, CIPP
* E, CIPM, FIP Mgr. Stanislav Klika, CIA, CRMA, CIPP
* E, CIPM, FIP BDO Audit s.r.o. Pracuje pro BDO od roku 2016 a zaměřuje se na vnitřní kontroly, řízení rizik, interní audit a profesní rozvoj interních auditorů. Stanislav získal bohaté zkušenosti v oblasti systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě z hlediska metodického i legislativního a také se podílel na implementaci rámce vnitřní kontroly Solvency II pro pojišťovnictví. Stanislav získal profesionální zkušenosti s interním auditem jako interní auditor a vedoucí útvaru interního auditu v rámci veřejného sektoru. Stanislav Klika je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Kategorie a štítky

GDRP 7 Jak na 34 Seminář 269