Aspergerův syndrom

O kurzu:

Cílem kurzu je pomoci pedagogům, rodičům a dalším, poznat specifika jedinců s Aspergerovým syndromem [dále jen AS] tak, aby s nimi mohli pracovat s větší kompetencí. Bližší porozumění jim usnadní výuku a výchovu tak, aby se nebáli tyto jedince integrovat a uměli jim v případě potřeby pomoci. Častým požadavkem škol je pomoc v akutní, krizové situaci, často spojené s nějakým druhem agrese, proto je žádoucí seznamovat pedagogy s tím, jak si mohou pomoci, jak lze zasáhnout v krizi a jak lze udělat plán dalšího zvládání náročné situace. Tím se zvýší do budoucna i přijetí jedinců s AS do širší společnosti. Poznání zbavuje strachu z jinakosti a učí větší tolerantnosti, zbavuje xenofobie.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
24. 09. 2024 Moravská Ostrava a Přívoz 1 590 Kč

Kdo vás bude školit?

Firma: Středisko vzdělávání s.r.o.

Lektor: Mgr. Naděžda Bartošíková
* zkušená lektorka s dlouhodobou praxí psychologa v oblasti poradenství a diagnostiky [na Pedagogicko-psychologické poradně, Diagnostickém oddělení, Speciálně pedagogickém centru] různých potíží, handicapů dětí a mládeže, v posledních letech především autismu a vad řeči