Asertivní desatero v praxi - Jak lépe zvládat nekomfortní situace s pomocí asertivity

O kurzu:

Posilte sebejistotu asebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace
Naučte se asertivně něco neboněkoho odmítat! Odolávejte nátlakovým ažmanipulativním situacím! Nebojte se vyjadřovat svůjnegativní názor! Asertivní chování posílí vaši jistotu aumožní vám komunikovat rovnocenně, nalézat kompromisy ataké vzájemnou toleranci

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
19. 09. 2024 Praha 1 5 990 Kč
7 247 Kč s DPH
04. 12. 2024 Praha 1 5 990 Kč
7 247 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Top Vision

Kategorie a štítky

Asertivní komunikace 10 V praxi 70 Komunikace 124