Aktivizační metody a techniky prakticky využívané v sociálních službách [MPSV ČR]

O kurzu:

V rámci kurzu se dozvíte základní informace o aktivizaci, která napomáhá k udržování kvality života nejen stále činorodým jedincům, ale také těm méně aktivním. V teoretické části získáte všeobecné znalosti o potřebách a specificích seniorů, seniorů s demencí a se zdravotním postižením. Na základě těchto znalostí budete schopni vytvořit aktivizaci s ohledem na individuální a specifické potřeby klientů. V praktické části si vyzkoušíte a osvojíte jednotlivé metody a techniky aktivizace
* smyslovou aktivizaci, reminiscenční terapii, trénink paměti, Muzikoterapii, Arteterapii a Poetoterapii. Praktická část je vedena především zážitkovou formou.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
20. 09. 2024 Moravská Ostrava a Přívoz 2 900 Kč
15. 11. 2024 Moravská Ostrava a Přívoz 2 900 Kč

Kdo vás bude školit?

Firma: Středisko vzdělávání s.r.o.

Lektor: Bc. Petra Marie Šimková, DiS.