Akademie auditu kybernetické bezpečnosti

O kurzu:

Školící firma, ani lektor neuvedl informace o náplni kurzu.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
03. 06. 2024 Praha 2 34 000 Kč
41 140 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Jan Bukovský Ing. Jan Bukovský Česká exportní banka, a.s. Po absolvování Fakulty elektrotechnické ČVUT spolupracoval při zavádění automatizovaných technologií v elektrotechnickém průmyslu. Od roku 1992 do roku 2001 působil v Komerční bance jako informatik i v různých funkcích v ekonomické oblasti. Od roku 2001 do roku 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současné době působí v kumulované funkci jako inspektor IT bezpečnosti a manažer operačních rizik v České exportní bance. V ČIIA přednáší od počátku roku 2007 audity IT, audit pohledávek, auditní postupy, operační rizika.
Ing. Petr Grešl Ing. Petr Grešl Rogit, s.r.o. Petr je dlouholetým auditorem v oblasti informačních a komunikačních technologií Podílí se na auditech jak u soukromých společností, tak i u státních organizací. Spolupracuje i na projektech zavádění interního auditu v oblasti informačních a komunikačních technologií v oblastech podpory poskytované evropskou komisí balkánské země, Gruzie. Dále se podílí na projektech, kde pracuje v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií, soustředí se zejména na analýzy rizik a specifikaci bezpečnostních požadavků u nově zaváděných aplikací. Petr je držitelem mezinárodní certifikace v oblasti řízení projektů PRINCE2TM a dále je držitelem certifikátu ISO270001:Lead Auditor a dále certifikace na audit GDPR, kde se soustředí především na oblast zabezpečení osobních údajů.
Ing. Pavla Jelečková Ing. Pavla Jelečková Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Pavla je vedoucí oddělení kontroly 2 v Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost NÚKIB. Je absolventkou oborů Manažerské informatika a Informační management na Vysokém učení technickém v Brně. Již během studia na vysoké škole působila v oblasti v oblasti informačních technologií na pozici konzultanta
* testera. Od roku 2018 působí na NÚKIB a zaměřuje se na problematiku implementace zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, dále pak zejména kontrole plnění povinností, které z těchto právních předpisů vyplývají. Od roku 2021 zastává pozici vedoucí oddělení.
Bc. Michal Mezera, MSc. Bc. Michal Mezera, MSc. COMGUARD a.s. Michal působí jako technický ředitel ve společnosti COMGUARD a.s. Na poli IT bezpečnosti se pohybuje více než 20 let. Vystudoval fakultu elektrotechniky a informatiky na VUT Brno a Business and Informatics na Nottingham Trent University. Podílel se na významných projektech IT bezpečnosti u zákazníků ze státní správy, bankovního segmentu, utility, výrobních závodů a dalších sektorů, a to v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se zejména na bezpečnost a architekturu ICT, bezpečnost systémů a sí

Kategorie a štítky

Kybernetická bezpečnost 15