Advanced Zabbix SNMP monitoring

O kurzu:

Cílem kurzu je plně vysvětlit monitorování SNMP aposkytnout praktické znalosti okonfiguraci monitorování SNMP pomocí Zabbixu. Kurz pokrývá SNMP dotazování, konfiguraci Zabbixu pro SNMP trapy aoptimalizaci shromažďování dat SNMP pro hardware napodnikové úrovni svyužitím funkcí hromadného shromažďování dat SNMP. V průběhu kurzu si účastníci proc

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
13. 12. 2024 Praha 7 9 900 Kč
11 979 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: DataScript s.r.o.

Kategorie a štítky

Pro pokročilé 156