ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - vznik pracovního poměru a pracovní podmínky - ON-LINE

O kurzu:

Školící firma, ani lektor neuvedl informace o náplni kurzu.

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
05. 11. 2024 online 2 140 Kč
2 589 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Agentura BOVA
* RNDr. Ivana Hexnerová

Lektor: Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
* lektor, konzultant na pracovněprávní vztahy a HR, profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze a v Brně. Na vysoké škole CEVRO Institut je garantem nové studijní specializace Pracovněprávní vztahy a personální řízení . Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakční rady mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikací v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných personálním vztahům. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde řídil práce na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů a dále jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo

Kategorie a štítky

Abeceda pracovního práva 6 Pracovní právo 22 Právo 310