3E v číslech - komplexní seminář

O kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je číselné doložení splnění zákonné podmínky 3E u veřejných výdajů. Takový přístup vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem. Lze ho provést mnoha způsoby.
* Cílem tohoto semináře je nejen získat příležitost k nabytí nové teoretické zna

Volné termíny k přihlášení

Datum Místo konání Cena
19. 11. 2024 Praha 2 8 200 Kč
9 922 Kč s DPH

Kdo vás bude školit?

Firma: Český institut interních auditorů, z.s.

Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D. Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Michal Svoboda absolvoval na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze studium oboru účetnictví a finanční řízení, tamtéž získal také doktorát a mnoho let působil jako odborný asistent. Od roku 2007 pracoval na Ministerstvu financí v odborech, které jsou gestorem právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru. Aktuálně s Ministerstvem financí spolupracuje na vzniku nového zákona o účetnictví. Je certifikovaným interním auditorem ve veřejné správě a odborným konzultantem v oblastech účetní výkaznictví, vnitřní kontrolní systém, metodika 3E, nákladové kalkulace, finanční řízení a v souvisejících oblastech organizací veřejné správy.

Kategorie a štítky

Seminář 266