Kurzy a školení poblíž vás:

Nejčastější lokality:

Nové kurzy:

Základní potápěčský výcvik OWD [Open Water Diving] v mezinárodně uznávaných systémech UDI a CMAS

Nabízíme Vám nejen získání celosvětově platné licence k potápění, ale také znalosti jak být k tomuto prostředí ohleduplní, protože potápění je dnes celosvětový trend. Chtěli bychom Vás naučit jak se v tomto světě pohybovat ......

15. 7. 2024, Brno, 6 000 Kč
15. 8. 2024, Brno, 6 000 Kč
15. 9. 2024, Brno, 6 000 Kč
Asertivní komunikace - 2denní

...

2. 9. 2024, Praha 2, 11 400 Kč
LETNÍ RÉTORIKA HRAVĚ

Chcete mluvit bez obav, přirozeně, příjemně a kultivovaně? Chcete si udržet pozornost lidí, aby vám se zájmem naslouchali? Evergreen! Kurz byl akreditovaný MŠMT! Pro vás je tu prázdninový workshop - kurz rétoriky, vedený hravou formou hercem, moderátorem a profesionálním lektorem rétoriky M...

27. 8. 2024, Praha 4, 8 500 Kč
MS Outlook

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

2. 8. 2024, Praha 5, 1 460 Kč
6. 9. 2024, Praha 5, 1 460 Kč
4. 10. 2024, Praha 5, 1 460 Kč
MS PowerPoint pro uživatele

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

2. 8. 2024, Praha 5, 1 960 Kč
6. 9. 2024, Praha 5, 1 960 Kč
4. 10. 2024, Praha 5, 1 960 Kč
MS Visio

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

30. 7. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
3. 9. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
1. 10. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
Práce s digitální fotografií

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

7. 8. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
25. 9. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
23. 10. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
Práce s digitálním videem

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

7. 8. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
25. 9. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
23. 10. 2024, Praha 5, 2 460 Kč
Základy tvorby webových stránek v HTML a CSS

Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během př...

31. 7. 2024, Praha 5, 3 960 Kč
4. 9. 2024, Praha 5, 3 960 Kč
2. 10. 2024, Praha 5, 3 960 Kč
Excel základní

Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zformátovat tabulku obsahující jednoduché výpočty, používat základní funkce, vytvořit jednoduchý graf a upravit jeho vzhled. Naučí se vyhledávat in...

16. 7. 2024, Kolín, 3 350 Kč
24. 7. 2024, Kolín, 3 350 Kč
3. 8. 2024, Praha, 3 350 Kč
Outlook základní

Školení je určené pro všechny, kteří zatím nemají s programem Outlook žádnou zkušenost nebo jej zatím používali pouze k odesílání a přijímání e-mailů. Posluchači se naučí pracovat s elektronickou poštu - například používat skryté kopie, nastavit automatický podpis, používat příznaky. Dále se naučí z...

15. 7. 2024, Kolín, 2 010 Kč
16. 8. 2024, Kolín, 2 010 Kč
16. 8. 2024, Praha, 2 010 Kč
Excel makra

Školení je určené pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří chtějí zautomatizovat často opakované postupy a upravit nebo rozšířit funkčnost prostředí programu Excel podle svých představ. Školení je zaměřeno na osvojení praktických postupů při zaznamenávání maker. Posluchači školení se také sezná...

5. 8. 2024, Praha, 4 800 Kč
5. 8. 2024, Kolín, 4 800 Kč
9. 9. 2024, Kolín, 4 800 Kč
CorelDRAW základní

Školení je zaměřené na vytváření různých typů propagačních materiálů v programu CorelDRAW. Posluchači se na řadě praktických příkladů naučí vytvořit propagační leták, brožuru, navštívenky, inzerát apod. Naučí se umisťovat do dokumentu různé typy objektů fotografie, diagramy, tabulky, vytvářet vlastn...

22. 7. 2024, Kolín, 6 750 Kč
22. 7. 2024, Praha, 6 750 Kč
21. 10. 2024, Kolín, 6 750 Kč
CorelDRAW pokročilý

Školení je určené pro posluchače, kteří již CorelDRAW používají a chtějí svoji práci zlepšit, zrychlit a zpestřit různými efekty. Posluchači se seznámí s pokročilými nástroji pro vytváření vlastní grafiky, s pokročilou editací křivek, naučí se členit výkres do jednotlivých vrstev, přesně umisťovat j...

25. 7. 2024, Kolín, 4 980 Kč
25. 7. 2024, Praha, 4 980 Kč
24. 10. 2024, Praha, 4 980 Kč
Excel pokročilý

Školení je určené pro uživatele programu Excel, kteří chtějí svoji práci zefektivnit a zrychlit. Posluchači si prohloubí své znalosti, naučí se používat podmíněné formátovaní, zadávat složitější vzorce a funkce např. funkce KDYŽ, SVYHLEDAT, SUMIF, COUNTIF atd., propojovat listy a sešity, vytvářet sl...

31. 7. 2024, Kolín, 3 750 Kč
31. 7. 2024, Praha, 3 750 Kč
12. 8. 2024, Kolín, 3 750 Kč
Access základní

Školení je určené pro začátečníky ve vytváření databází. Posluchači školení se seznámí se základní koncepcí databáze v programu Access, naučí se používat a navrhovat základní databázové objekty, vkládat a upravovat data, vytvářet formuláře, vyhledávat a třídit data pomocí filtrů a dotazů a vytvářet ...

22. 7. 2024, Praha, 6 750 Kč
22. 7. 2024, Kolín, 6 750 Kč
16. 9. 2024, Kolín, 6 750 Kč
Outlook pokročilý

Školení je určené pro uživatele Outlooku, kteří chtějí jeho možností využít na plno. Posluchači se seznámí s pokročilými funkcemi pro práci s emaily. Zjistí, jak zefektivnit práci s větším množstvím emailů a jaké nástroje pomohou zautomatizovat práci s emaily. Účastníci se naučí sdílet kontakty a vy...

13. 8. 2024, Praha, 2 250 Kč
13. 8. 2024, Kolín, 2 250 Kč
14. 10. 2024, Kolín, 2 250 Kč
PowerPoint pokročilý

Školení je určené pro středně pokročilé uživatele programu PowerPoint, kteří chtějí efektivně vytvářet prezentace s profesionálním vzhledem. Posluchači se seznámí s různými možnostmi rychlého vytvoření prezentace a s možnostmi formátování snímků a jejich obsahu - textu, tabulek, grafů, diagramů, růz...

15. 7. 2024, Kolín, 3 750 Kč
14. 8. 2024, Kolín, 3 750 Kč
14. 8. 2024, Praha, 3 750 Kč
Inventor základní

Školení je určené pro strojaře, kteří chtějí navrhovat strojní součásti a sestavy v programu Autodesk Inventor. Posluchači porozumí principům parametrického modelování součástí a sestav. Naučí se spravovat projekty, vytvářet a modifikovat jednotlivé součásti a pracovat s nimi v sestavách. Naučí se v...

23. 7. 2024, Praha, 7 875 Kč
23. 7. 2024, Kolín, 7 875 Kč
16. 9. 2024, Kolín, 7 875 Kč
Excel VBA

Školeni je určené pro uživatele, kteří Excel poměrně dobře ovládají. Posluchači se naučí vytvářet složitější makra, která jim pomohou zautomatizovat opakované postupy nebo rozšíří možnosti Excelu o další funkce. Posluchači se naučí zaznamenávat a poté upravovat makra v jazyce Visual Basic. Seznámí s...

7. 8. 2024, Praha, 8 000 Kč
7. 8. 2024, Kolín, 8 000 Kč
11. 9. 2024, Kolín, 8 000 Kč